Venuj 2 % z dane OZ Moving Stars

a podporíš u detí a mládeži zdravý životný štýl a celoživotnú lásku ku športu ku ktorému ich cielene vedieme!


Občianske združenie  Moving Stars  a naše  20 ročné profesionálne trénerské aktivity v oblasti gymnastiky, kondičnej a všeobecnej pohybovej prípravy , tanca, squashu a v neposlednom rade  v edukácii  ku správnemu a zdravému celoživotnému návyku, robíme s maximálnym presvedčením a nadšením pre deti a mládež a uvedomujeme si , že je to nesmierne dôležité pre celú našu spoločnosť.
Radi by sme aj vďaka vašim príspevkom pomohli  pre „ naše tréningové deti  „ zvýšiť  materiálnu úroveň hodín ,  voľnočasových aktivít a edukácii . 

Za prijaté finančné dary budeme môcť nakúpiť nové cvičebné  pomôcky, urobiť  motivačný dlhodobý tréningový proces , zaujímavý športový workshop, prispieť  ku obohateniu  programu v rámci športových  tábor a sústredení . 

Myšlienok a aktivít na vylepšenie máme naozaj veľa, kedže sa tomu venujeme s plným nasadením a láskou.

Ďakujeme za priazeň aj terajším a aj budúcim našim členom  a najmä, že  nám s dôverou vediete vaše deti , aby sme im mohli pomôcť nájsť vzťah ku aktívnemu životnému štýlu , ich ďalším športovým úspechom a najmä radosti z pohybu.


Údaje pre poukázanie % z dane:

Názov: OZ Moving Stars
IČO: 51127725
Právna forma: občianske združenie
Ulica: Legerského 
Číslo: 3
PSČ: 83102
Obec: Bratislava

Ďakujeme, Monika Paliatková a Peter Náhly